பயிற்சிகள்

பயிற்சியளிப்பதற்கென்றே தனி குழுக்கள் அமைப்பது, பயிற்சிக்கான பயணங்கள் தேசிய மற்றும் உலகளவில் ஏற்பாடு செய்வது, கண்காட்சிகள் நடத்துவது, விவசயிகளின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண பொதுக்கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள், பேரணிகள் நடத்துவது.

Leave a Reply